Con Ngao, ngán – Hạ Long

Con Ngao, ngán - Hạ Long

Ngao là món ăn đặc sản nơi đây. Ngao ở Hạ Long to hơn ngao Hà Nội nhiều lần. Còn ngán thì ăn một lần bạn sẽ nhớ mãi, nhất là ngán hấp, ngán nướng. Rượu ngán còn rất bổ nữa.
Xem thêm  Gà Đồi Tiên Yên - Hạ Long

Trả lời