Khách sạn Hidden Charm

Khách sạn Hidden Charm

Địa chỉ: Lô 22D, Khu Biệt Thự Tuần Châu, Thành Phố Hạ Long
Số điện thoại: 033 3842361
Email: nfor.halonghiddencharmhotel@gmail.com
W: hiddencharmhotel.com.vn
Số phòng:
Điểm nhấn hành trình
  • Vị trí
  • Phòng nghỉ
  • Dịch vụ
  • Nhà hàng
Dịch vụ
Lịch trình
Dịch vụ bao gồm và không bao gồm
Ghi chú

Giá từ

Đặt tour