Nhà nghỉ Tuần Châu

Nhà nghỉ Tuần Châu

Địa chỉ: Phường Tuần Châu, Tp Hạ Long, Quảng Ninh
Số điện thoại: 033 3842100 – 3842106 – 3842101; Fax: 033 3842103
Email: [email protected]
W: www.halongtravelguide.com/vn/khach-san-o-tuan-chau/nha-nghi-tuan-chau.htm
Số phòng:
Điểm nhấn hành trình
  • Vị trí
  • Phòng nghỉ
  • Dịch vụ
  • Nhà hàng
Dịch vụ
Lịch trình
Dịch vụ bao gồm và không bao gồm
Ghi chú

Giá từ

Đặt tour