Nhà hàng ở Hòn Gai

Nhà hàng Hòn Gai - Hòn Gai Restaurant

Đội ngũ đầu bếp tại Nhà hàng không chỉ giỏi chuyên môn, sáng tạo mà còn am hiểu khẩu vị của người Việt nên đã chế biến các món ăn thích hợp với khẩu vị thực … Xem chi tiết

Nhà hàng nổi Biển Mơ
Địa chỉ: 35 đường Bến Tàu, Hòn Gai, thành phố Hạ Long
Tel: 033 3828 951 – 3825 196

Xem chi tiết

Nhà hàng Biển Xanh

Địa chỉ: số 8 Lê Thánh Tông Phường Hồng Gai
Điện thoại: (033) 3829525 Xem chi tiết

Nhà hàng Biển Xanh

Địa chỉ: 5 tầng Lán bè Phường Bạch Đằng
Điện thoại: (033) 3824903 Xem chi tiết

Nhà hàng Biển Xanh

Địa chỉ: số 58 Đường Kênh Liêm Phường Hồng Hải
Điện thoại: (033) 3633668 Xem chi tiết

Nhà hàng Biển Xanh

Địa chỉ: T10, K13 Phường Hồng Hải
Điện thoại: (033) 3832055 Xem chi tiết

Nhà hàng Biển Xanh

Địa chỉ: T2, K2 Phường Hồng Hải
Điện thoại: (033) 3829576
Xem chi tiết

Nhà hàng Biển Xanh

Địa chỉ: T10, K1 – Phường Trần Hưng Đạo.
Điện thoại: (033) 3828578
Xem chi tiết

Nhà hàng Biển Xanh

Địa chỉ: Phố Kim Hoàn Phường Bạch Đằng
Điện thoại: (033) 3826024 Xem chi tiết

Nhà hàng Biển Xanh

Địa chỉ: T10, K1 Phường Trần Hưng Đạo
Điện thoại: (033) 3821921 Xem chi tiết

Nhà hàng Biển Xanh

Địa chỉ: 5 tầng Lán bè Phường Bạch Đằng
Điện thoại: (033) 3823202 Xem chi tiết

Xem thêm  Carnaval Hạ Long
Nhà hàng Biển Xanh

Địa chỉ: T29a Phường Hồng Hà
Điện thoại: (033) 3836243 Xem chi tiết

Trả lời